Add: Số 12, đường 26, P. 11, Q. 6, HCM
Vỏ xe & Ruột xe & Yếm xe
Đánh giá: 4
Vỏ xe tải nhẹ - V-7319
Mã sản phẩm: V-7319

Giá bán: Liên hệ

5.00-12

5.50-13

6.00-13

7.00-16

7.50-16

8.25-16

Màu sắc:
Kiểu dáng:
Hotline: 028-37553524
Chia sẻ với chúng tôi

Mô tả sản phẩm

PATTERN SIZE PLY RATING O.D. S.W. MAX LOAD INFLATION
(mm) (mm) (KG) (P.S.I)
V-7319 5.00-12 8PR 568 143 465 58
10PR 568 143 525 71
12PR 568 143 670 90
14PR 568 143 720 90
V-7319 5.50-13 8PR 620 160 500 60
10PR 620 160 580 76
12PR 620 160 730 85
14PR 620 160 760 89
V-7319 6.00-13 14PR 660 170   90
V-7319 7.00-16 10TT 775 200 965 76
V-7319 7.00-16 12TT 775 200 1075 90
14TT 775 200 1165 104
V-7319 7.00-16 16TT 775 200 1250 110
V-7319 7.50-16 16TT 805 215 1560 110
V-7319 8.25-16 18TT 855 235 1770 110
Bình luận

Sản phẩm liên quan

Vỏ xe tải nhẹ
0
0
Vỏ xe tải nhẹ
SKU: V-7529
<p>6.00-14</p>

Giá bán:

0
Vỏ xe tải nhẹ
0
0
Vỏ xe tải nhẹ
SKU: V-7219
<p>5.00-12</p>

Giá bán:

0
Vỏ xe tải nhẹ
0
0
Vỏ xe tải nhẹ
SKU: V-7711
<p>5.00-10</p>

Giá bán:

0
Vỏ xe tải nhẹ

Vỏ xe tải nhẹ

<p>5.50-13  6.50-16</p> <p>6.00-14  7.00-16</p> <p>6.50-15  7.50-16</p> <p>7.00-15  8.25-16</p> <p>7.50-15</p>
0
0
Vỏ xe tải nhẹ
SKU: V-7518
<p>5.50-13  6.50-16</p> <p>6.00-14  7.00-16</p> <p>6.50-15  7.50-16</p> <p>7.00-15  8.25-16</p> <p>7.50-15</p>

Giá bán:

0
Vỏ xe tải nhẹ

Vỏ xe tải nhẹ

<p>5.50-13</p> <p>6.00-14</p> <p>6.50-14</p> <p>6.50-15</p> <p>7.00-16</p> <p>7.50-16</p> <p>8.25-16</p>
0
0
Vỏ xe tải nhẹ
SKU: V-7557
<p>5.50-13</p> <p>6.00-14</p> <p>6.50-14</p> <p>6.50-15</p> <p>7.00-16</p> <p>7.50-16</p> <p>8.25-16</p>

Giá bán:

0
Vỏ xe tải nhẹ

Vỏ xe tải nhẹ

<p>7.00-16</p> <p>7.50-16</p>
0
0
Vỏ xe tải nhẹ
SKU: V-7519
<p>7.00-16</p> <p>7.50-16</p>

Giá bán:

0
Vỏ xe tải nhẹ
0
0
Vỏ xe tải nhẹ
SKU: V-7512
<p>5.00-12</p>

Giá bán:

0
028-37553524