Add: Số 12, đường 26, P. 11, Q. 6, HCM
Vỏ xe & Ruột xe & Yếm xe
STT
Hình ảnh
Chứng nhận
Ngày cấp
Lựa chọn
1
QCVN 36 : 2010
QCVN 36 : 2010
Ngày cấp: 01/08/2017
2
TCVN 5721- 2:2002
TCVN 5721- 2:2002
Ngày cấp: 06/06/2019
3
ISO 9001 : 2015
ISO 9001 : 2015
Ngày cấp: 29/06/2018
4
TCVN 5721- 1:2002
TCVN 5721- 1:2002
Ngày cấp: 06/06/2019
5
E-MARK
E-MARK
Ngày cấp: 23/01/2023
6
DOT Certificate
DOT Certificate
Ngày cấp: 07/10/2015
7
Vỏ xe Go-Kart
Vỏ xe Go-Kart
Ngày cấp: 02/09/2020
8
Vỏ xe nâng
Vỏ xe nâng
Ngày cấp: 05/08/2020
9
Vỏ xe tải & Vỏ xe các loại
Vỏ xe tải & Vỏ xe các loại
Ngày cấp: 24/08/2017
10
Vỏ xe máy
Vỏ xe máy
Ngày cấp: 02/03/2017
11
Ruột xe các loại
Ruột xe các loại
Ngày cấp: 01/08/2020
028-37553524