Add: Số 12, đường 26, P. 11, Q. 6, HCM
Vỏ xe & Ruột xe & Yếm xe
Đánh giá: 4
Lốp cho xe tay ga - V-9299
Mã sản phẩm: V-9299

Giá bán: Liên hệ

3.50-10

90/90-10

100/90-10

110/70-12

120/70-12

130/70-12

Màu sắc:
Kiểu dáng:
Hotline: 028-37553524
Chia sẻ với chúng tôi

Mô tả sản phẩm

PATTERN SIZE PLY RATING O.D. S.W. MAX LOAD INFLATION
(mm) (mm) (KG) (P.S.I)
V-9299 120/70-12 6 470 121 250 40
V-9299 130/70-12 6 480 133 265 40
Bình luận

Sản phẩm liên quan

Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9562
<p>110/90-12</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9561
<p>100/90-12</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.50-10<br />90/90-10<br />100/90-10<br />3.50-10<br />100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9291
<p>3.50-10<br />90/90-10<br />100/90-10<br />3.50-10<br />100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: KT-903
<p>4.00-8</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9888
<p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9008
<p>100/90-14</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>100/80-16</p> <p>120/80-16</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9289
<p>100/80-16</p> <p>120/80-16</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.50-10<br />90/90-10<br />100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-93J
<p>3.50-10<br />90/90-10<br />100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>90/90-12</p> <p> </p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9569
<p>90/90-12</p> <p> </p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9995
<p>120/70-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p> <p>110/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9989
<p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p> <p>110/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/80-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9973
<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/80-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>120/90-10</p> <p>130/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9967
<p>120/90-10</p> <p>130/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9910
<p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9906
<p>130/70-12</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>110/70-12<br /> 120/70-12<br /> 130/70-12</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9766
<p>110/70-12<br /> 120/70-12<br /> 130/70-12</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9765
<p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>130/60-13</p> <p>140/60-13</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9597
<p>130/60-13</p> <p>140/60-13</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9596
<p>140/70-12</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9553
<p>3.50-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9549
<p>90/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9548
<p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9546
<p>110/90-13</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p> <p>120/90-10</p> <p>130/90-10</p> <p>130/70-13</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9542
<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p> <p>120/90-10</p> <p>130/90-10</p> <p>130/70-13</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9538
<p>3.50-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9505
<p>3.50-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9298
<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>120/70-12</p> <p>130/70-12</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9293
<p>120/70-12</p> <p>130/70-12</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90-90-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9288
<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90-90-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9286
<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9283
<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9282
<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9126
<p>3.50-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9013
<p>90/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>110/70-12</p> <p>120/70-12</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9009
<p>110/70-12</p> <p>120/70-12</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9006
<p>130/70-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9945
<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9937

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9873
<p>90/90-12</p>

Giá bán:

0
Lốp xe tốc độ cao
0
0
Lốp xe tốc độ cao
SKU: V-9871
<p>110/70-17</p>

Giá bán:

0
Lốp xe tốc độ cao

Lốp xe tốc độ cao

<p>120/70-17</p> <p>140/70-17</p>
0
0
Lốp xe tốc độ cao
SKU: V-9872
<p>120/70-17</p> <p>140/70-17</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.50-10</p> <p>110/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9011
<p>3.50-10</p> <p>110/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9005
<p>120/80-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>120/70-14</p> <p>140/60-14</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: KT-9003
<p>120/70-14</p> <p>140/60-14</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<div class="pro-content-text"> <p>110/70-12</p> </div> <div class="pro-content-btn"> </div>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9002
<div class="pro-content-text"> <p>110/70-12</p> </div> <div class="pro-content-btn"> </div>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9001
<p>140/70-12</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9999
<p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9990
<p>3.50-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9986
<p>3.00-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.50-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9985
<p>3.50-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9972
<p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9968
<p>3.00-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9957
<p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9956
<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9576
<p>3.50-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p> <p>110/80-12</p> <p>120/70-12</p> <p>130/70-12</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9920
<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p> <p>110/80-12</p> <p>120/70-12</p> <p>130/70-12</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9913
<p>3.50-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9912
<p>3.50-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9666
<p>3.50-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9639
<p>3.50-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9625
<p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9622
<p>90/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9618
<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.00-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9617
<p>3.00-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9612
<p>3.50-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9611
<p>3.00-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9578
<p>4.00-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9558
<p>3.00-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9556
<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9552
<p>3.50-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9529
<p>2.75-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9525
<p>90/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<div class="pro-content-text"> <p>120/70-12</p> </div> <div class="pro-content-btn"> </div>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9501
<div class="pro-content-text"> <p>120/70-12</p> </div> <div class="pro-content-btn"> </div>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9297
<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9295
<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>90/90-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.50-8</p> <p>4.00-8</p> <p>2.75-10</p> <p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9128
<p>3.50-8</p> <p>4.00-8</p> <p>2.75-10</p> <p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9071
<p>90/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9049
<p>90/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9039
<p>90/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>100/90-10</p>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9035
<p>3.00-10</p> <p>3.50-10</p> <p>100/90-10</p>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga

Lốp cho xe tay ga

<div class="pro-content-text"> <p>3.50-10</p> </div> <div class="pro-content-btn"> </div>
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9019
<div class="pro-content-text"> <p>3.50-10</p> </div> <div class="pro-content-btn"> </div>

Giá bán:

0
Lốp cho xe tay ga
0
0
Lốp cho xe tay ga
SKU: V-9012
<p>3.50-10</p>

Giá bán:

0
028-37553524